Thủ tục du học Phần Lan

Du học Phần Lan - Hồ sơ du học gồm những gì? Thủ tục xin visa Phần Lan?

14:24 11/06/2024

Để du học Phần Lan, bạn cần chuẩn bị các tài liệu cơ bản như đơn xin học, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ tiếng Anh, và hồ sơ tài chính. EduBay sẽ giúp bạn hiểu rõ các bước chuẩn bị cùng với quy trình xin Visa du học Phần Lan