Đại học

Du học Phần Lan - Đại học Khoa học Ứng dụng Seinäjoki (SeAMK)

16:59 30/05/2024

Đại học Khoa học Ứng dụng Seinäjoki (SeAMK) là một tổ chức giáo dục đại học đa ngành với 4800 sinh viên và 360 nhân viên, cung cấp các chương trình cử nhân về Kinh doanh quốc tế Và Kỹ thuật tự động hóa bằng tiếng Anh. Du học Phần Lan Edubay xin cung cấp một số thông tin liên quan đến chủ đề trên.