Trại hè Phần Lan

TRẠI HÈ KHỞI NGHIỆP NHÍ – KIDDO STARTUP SUMMER CAMP 2021

11:31 15/12/2023

Trưởng thành là khi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn và lớn lên bằng những trải nghiệm thực tế. Với quan điểm đó, EduBay đã thực hiện tổ chức chương trình Trại hè Khởi nghiệp nơi mà các em có cơ hội để học hỏi kiến thức, trải nghiệm và thể hiện bản thân một cách tốt nhất. Từ đó các em sẽ có cái nhìn bao quát hơn, phát triển những kỹ năng cần thiết và nâng cao trình độ tiếng Anh.