Du học Phần Lan - Ngành Quản lý công nghiệp, bạn đã thực sự hiểu?

Jessica Nguyen
Qua video này, EduBay hy vọng sẽ đưa được cái nhìn sâu hơn về ngành học "Quản lý Công nghiệp" của bậc Cử nhân tại Đại học Khoa học Ứng dụng Karelia và các bạn hiểu được sự cần thiết của các kỹ năng trong công việc gắn với thực tế như thế nào; chương trình sẽ trang bị những gì cho các bạn sau khi ra trường;...

Du học Phần Lan - Ngành Quản lý công nghiệp, bạn đã thực sự hiểu?

Qua video này, EduBay hy vọng sẽ đưa được cái nhìn sâu hơn về ngành học "Quản lý Công nghiệp" của bậc Cử nhân tại Đại học Khoa học Ứng dụng Karelia và các bạn hiểu được sự cần thiết của các kỹ năng trong công việc gắn với thực tế như thế nào; chương trình sẽ trang bị những gì cho các bạn sau khi ra trường;...

Video về Ngành Quản lý Công nghiệp tại ĐH KHUD Karelia

EduBay hy vọng những thông tin trên hữu ích với bạn.

------------------------------------------------------
EDUBAY VIETNAM
Facebook: www.facebook.com/DuhocPhanLancungEduBay
LinkedIn: www.linkedin.com/company/edubayvietnam/
Youtube: https://www.youtube.com/@edubayvietnam2610
Địa chỉ:
VP Hà Nội: Tầng 14, Toà nhà Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
VP TPHCM: Tầng 8, toà nhà Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM
Email: hello@edubay.com.vn
Hotline:
VP Hà Nội: (+84) 98 256 49 46
VP TPHCM: (+84) 35 211 88 48